10 Şubat 2008 Pazar

020-Neden Bir Ortak Arama Veri Tabanına İhtiyacımız Var?

Avrupa Komisyonu her yıl yeni bir proje programı geliştirmektedir. Bu proje programlarından beklenilen de Birlik Üyesi ülkelerin birbirleriyle işbirliği yapmalarını sağlayarak Birliği güçlendirmektir.

Proje üretirken zor olan projeyi üretmek değil kendinize bir başka ülkeden proje ortağı bulmaktır.
EU PROJECT PARTNERSHIP PAGES'in Bu boşluğu dolduracağı ve ortaklık kurmayı kolaylaştıracağı görüşündeyiz.

Fazla söze gerek yok, sizin ihtiyacınız nedir?
Kendinizi Ortak Olarak Tanıtmak mı yoksa Ortak Aramak mı?

010-Why we need a partnership database?

European Commission is developing new project programs every year. These projects are supposed to enhance the union by making all the countries to cooperate with each other.

To do this, it is not that much difficult to produce a new project but to find a partner from another countries. Thus, we hope
http://partnershipdatabase.blogspot.com/ to fill this gap and make it easy to cooperate between the EU countries.

No need to make long sentences just do what you need.
Declare Yourself as Partner or to Search Partners from Our Database.

Good Luck.

8 Şubat 2008 Cuma

030-Ortak Arama Veri Tabanı - Partnership Database

PROJE ORTAKLIKLARI VERİ TABANINA HOŞ GELDİNİZ

Ülkemizde yürütülen Avrupa Birliği çalışmalarına katkı sağlamak ümidiyle kendimizi geliştirdik. Avrupa Birliği projeleri için ortaklıkların kurulmasına öncü olacak EU PROJECT PARTNERSHIP PAGES
http://www.euprojectpartners.info adresinde faaliyete başlamıştır.

Blogdan yayınlanan ortaklık verilerinin girişinin bizlerin çalışma temposuna bağlı olarak yavaşlaması ve iyi niyetli ama yetersiz kalması nedeniyle biraz daha özveri göstererek
PROJECT PARTNERSHIP PAGES geliştirdik.

Kaydolması ve ortak araması en kolay olacak şekihde tasarlanmış sitemizin faydalı olmasını temenni eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

WELCOME TO PROJECT PARTNERSHIP DATABASE

We have developed our site and constructed an authomatic partner search database PROJECT PARTNERSHIP PAGES.

You can both save yourself and as partner and save your project to find partners for your projects.

Goodlucks...

Eu Project Partnerships Team